Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariCronacaIncidenti › Deruet unu muru: fertu unu mastru de muru
A.B. 9 giugno 2016
Assemini: ruet unu muru, fertu su traballadore
Deruet unu muru: fertu unu mastru de muru


ASSEMINI- Unu mastru de muru custu mangianu a mesudie de oe (gi˛bia) est aduradu fertu pro sa deruta de unu muru artu duos metros inue fiat traballende. Sas conditziones de su fertu, paret chi siant bonas.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas