Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › spettacolo
Spettacolo
28/12/2016
Sa manifestatzione at a sýghire oe e cras
25/7/2016
Problemas pro s'ispesa manna pro su pagamentu de sos giassos p¨bricos
15/7/2016
Martis a mangianu est in programma a sa Merenderia s'irm¨ngiu de presentatzione de su festival itinerante pro sos amantiosos de cu tzinema.
13/7/2016
Add˛biu internatzionale pro sos amantiosos de su tzinema
1/7/2016
Cras sero in su museo arche˛logicu de Casteddu
24/5/2016
Festa de Santa Rita in sa fratzione de TÓtari
9/5/2016
Su sonadore de chitera at a Ŕssere in cuntzertu in s'Auditorium de su Cunservat˛riu su 14 de santugaine
5/5/2016
Domýniga 8 de maju su cantautore nugoresu Piero Marras at a fÓghere unu cuntzertu in Alzachena.
4/5/2016
Zente meda in chirca de býdere sos giassos e sos atores impignados a girare su film "Chi salverÓ le rosa" cun s'atora Caterina Murino
2/4/2015
Su calendÓriu est istadu presentadu in sa galera betza de Bonu Caminu de Casteddu. Cuntzertos dae s'8 a su 16 de austu
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2023 Mediatica sas