Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieolbiaSpettacoloMusica › Torrat Time in Jazz de Fresu. In istiu 40 cuntzertos in 11 dies
S.A. 2 aprile 2015
Su calendÓriu est istadu presentadu in sa galera betza de Bonu Caminu de Casteddu. Cuntzertos dae s'8 a su 16 de austu
Torrat Time in Jazz de Fresu
In istiu 40 cuntzertos in 11 dies


Berchidda - Time in Jazz 2015: 11 dies de m¨sica e prus de 40 cuntzertos. Su festival ideadu dae PÓulu Fresu torrat dae s'8 a su 16 de austu a Berchidda, in su nord de Sardigna, sa bidda in ue est nÓschidu. Intre sos n¨menes de importu b'at Louis Moholo-Moholo, Manu KatchÚ, Lars Daniellson, Stefano Bollani, Michel Godard, Nguyn L, Oren Marshall, Kenny Barron e Dave Holland. Su tema isseberadu pro sa de 28 editziones est "Ali". Chimbe sas produtziones originales. Sa prima faghet incumintzare sa manifestatzione: unu cuntzertu de Fresu "Alas sardas" in subra de un'aŔreu Meridiana. Ma sa m¨sica de Time in Jazz arribat finas dae su mare in una nae de Sardýnia Ferries in ue b'ant a Ŕssere M˛nica Demuru e NatÓlio Mangalavite in "Ali ai piedi del viaggio", sa segunda produtzione originale issoro at a Ŕssere su cuntzertu in Mores. B'at a pustis su cuntzertu comente solista de Enrico Merlin e su Cantu a chitarra cun acumpangiamentu de fisarm˛nica de FÓbio Calzia.
Intre sos n¨menes in calendÓriu b'at finas Dan Kinzelman, Enrico Merlin, Alexander Hawkins, Giovanni Guidi, Luca Aquino, Michele Rabbia, The Rad Trads, Dino Rubino, Vincent Peirani, Paolo Angeli, la Piccola Orchestra Gagarin. Non b'at m¨sica ebbia. Time in Jazz proponet unu programma prenu de apuntamentos ligados a su tzýnema, a sa literadura, artes visivas, dibÓtidos e initziativas de sensibilizatzione ambientale, degustatziones, laborat˛rios. E su 17 e su 18 de austu torrat Time in TÓtari.

In sa foto: PÓulu Fresu
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas