Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › arte
Arte
29/5/2015
Dae gi˛via 4 a martis 30 de lÓmpadas, dae sas 10,30 a mesudie e mesu, in sa palestra de s'Istitutu Cumprensivu n. 2, in carrera de Tarragona b'at a Ŕssere una mustra de arte
20/4/2015
Collu torrat a N¨goro: in sa capitale de BarbÓgia at Ópidu s'incÓrrigu e diretora de su MAN dae su 1997 a su 2011
1/4/2015
Su progetu firmadu dae s'istilista aligheresu famadu a livellu internatzionale naschet dae sa collaboratzione cun sos architetos Renata Fiamma e Walter Dejana
7/8/2014
Su sýndigu Nicola Sanna, in n¨mene de totu sa tzitade, at detzýdidu de li donare una targa de reconnoschimentu pro s'atividade artýstica sua
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas