Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › sardegna
Sardegna
1/12/2016
Custu mangianu in su "campu" de sos Rom sos operaios de su comune ant imboladu a terra sas baracas abusivas
1/12/2016
Degheoto reladores pro ammentare sa figura de sa giuighissa
30/11/2016
ChenÓpura 2 e sÓpadu 3 de nadale mustra in Aristanis pro ammentare Grassia Deledda
30/11/2016
Aiait tramudadu 180 mýgia euros dae su contu de su Comunu a cussu suo
25/11/2016
Casteddu: 500 euros pro sos gi˛vanos chi ant 18 annos dae ispendere in "Cultura"
24/11/2016
Dannos in sa tzitade de Aristanis
21/11/2016
Ses annos e bator meses e interditzione dae sos ufýtzios p¨blicos pro s┤ex sýndigu
21/11/2016
Su presidente Pigliaru a s'add˛viu de Palma de Maiorca
21/11/2016
In Santu Giuanne Suergiu
17/11/2016
Una bomba in s'agriturismu de Santa Reparada
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas