Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieoristanoCronacaMeteo › Silý: ruet un arvure
Red 24 novembre 2016
Dannos in sa tzitade de Aristanis
Silý: ruet un arvure


ARISTANIS- Su bentu forte e s'abba ant dadu infadu a totu su territ˛riu a inghýriu de Aristanis. In su note su bentu chi at suladu fintzas a 80 Km/h at imboladu a terra sos arvures.
In sa fratzione de Silý, un arvure est rutu in subra de un camion.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas