Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariCronacaCronaca › Chircadore de antunna leadu a fusiladas
Red 21 novembre 2016
In Santu Giuanne Suergiu
Chircadore de antunna leadu a fusiladas


SANTU GIUANNE SUERGIU (ci)- Un ˛mine de 53 annos de Tratalias, est istadu isparadu mentre fiat chirchende antunna in sa localidade Santa L¨ghia in su territ˛riu de Santu Giuanne Suergiu. S'˛mine est aduradu fertu a sa cara e a unu bratzu e leadu deretu in s'ispidale Sirai de Carbonia.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas