Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariCulturaCinema › Cuncursu "Fiorenzo Serra": iscritziones galu abertas
A.B. 13 marzo 2015
Si podet galu leare parte a su cuncursu pro produtziones fýlmicas de carÓtere etnogrÓficu, prom˛vidu dae su Laborat˛riu de Antropologia Visuale Fiorenzo Serra, istituidu dae su Dipartimentu de Ist˛ria, SiŔntzias de s'Ďmine e de sa formatzione de s'Universidade de TÓtari, in cunventzione cun sa Sotziedade UmanitÓria - TzinetŔca sarda
Cuncursu "Fiorenzo Serra": iscritziones galu abertas


TÓtari - Sunt galu abertas sas iscritziones pro leare parte a su cuncursu "Fiorenzo Serra" pro produtziones fýlmicas de carÓtere etnogrÓficu, prom˛vidu dae su Laborat˛riu de Antropologia Visuale Fiorenzo Serra, istituidu dae su Dipartimentu de Ist˛ria, SiŔntzias de s'Ďmine e de sa formtzione de s'Universidade de TÓtari, in cunventzione cun sa Sotziedade UmanitÓria - TzinetŔca sarda. Su tema isseberadu dae sos organizadores pro custa prima editzione de su cuncursu est "Sas traditziones de sa Chida Santa".

Sa partetzipatzione de sos autores est de badas e lýbera, sena lýmites de edade e de natzionalidade. Podent cunc¨rrere totu sos produtos audiovisivos, professionales e non professionales, editos e inŔditos, girados in cale si siat parte de su mundu, sena lýmites de annu de produtzione, finas si ant leadu parte a Óteros cuncursos, festival e rassignas, chi pertochent per˛ sa Chida Santa.
Sos filmados, chi durant non prus de 60 minutos, ant a p˛dere Ŕssere produidos e criados in cale si siat formadu e suportu.
Pro leare parte a su cuncursu est obrigat˛riu a imbiare sa pellýcula in formadu dvd o blu-ray disc. S'iscadŔntzia pro sa presentatzione de sa pellýcula e de sa documentatzione chi serbit est su 15 de cabudanni de su 2015. Su primu classificadu at a retzire unu prŔmiu de 5 mýgia Ŕuros; su segundu at a leare 3 mýgia Ŕuros, mentres su de tres at a býnchere milli Ŕuros. Pro Óteras informatziones, si podet abbaidare su situ internet de s'Anvisuals.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas