Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariPoliticaTurismo › Sa Regione tancat Sardegna Promotzione
S.A. 14 giugno 2014
Sa Giunta regionale at detzýdidu de tancare s'agentzia de su turismu ca est ritŔnnida unu dopione in cunfrontu a s'assessoradu
Sa Regione tancat Sardegna Promotzione


Casteddu - Sardegna Promozione at a Ŕssere serrada. L'at detzýdidu sa Giunta regionale chi at aproadu un'atu de indiritzu e nominadu sa dirigente de sa promotzione turýstica de s'Assessoradu, Frantzisca Murru, diretora generale chi faghet funtzione de s'agentzia.
S'agentzia, nÓschida in su 2006, at Ópidu intre sos obietivos su de favorire sos flussos turýsticos a Sardigna, gestire a manera unitÓria sas atividades de promotzione e favorire s'immÓgine unitÓria de Sardigna.
"Obietivos de importu - segundu s'assessore a su Turismu Frantziscu Morandi - ma chi in realidade cunforma a sa promotzione turýstica, s'atividade de s'agentzia est unu dopione de sas funtziones de s'Assessoradu".
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2022 Mediatica sas