Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariCronacaCronaca › Aiat bocchidu su babbu e sa mama. Morit in presone
Red 6 dicembre 2016
Su giòvanu nàschidu in Russia, si ch┤est mortu in sa presone de Uta
Aiat bocchidu su babbu e sa mama
Morit in presone


CASTEDDU- Igor Diana, su gi˛vanu de 28 annos chi carchi mese a oe, aiat mortu su babbu e sa mama in Setimu Santu Pedru, si ch'est mortu in sa presone de Uta, in su bagnu de sa tzella sua. Comente s'Óteru detenutu est Ŕssidu, su gi˛vanu est intradu in su bagnu e si ch'est mortu a sa sola.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas