Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotizienuoroPoliticaAmministrazione › Nųgoro: in Consėgiu Comunale si chistionat de sa Biblioteca "Satta"
A.B. 5 novembre 2016
Lunis Consėgiu Comunale abertu dae sas 8 de mangianu a sas 2 de borta de die
Nųgoro: in Consėgiu Comunale si chistionat de sa Biblioteca "Satta"


NUGORO- Su presidente de su Consėgiu Comunale de Nųgoro Fabrizio Beccu,at cunvocatu una setziada de su Consėgiu lunis 7 de santandria pro chistionare de sos problemas chi faghent cabu a su Cunsōtziu pro sa Lėtura "S. Satta".
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2023 Mediatica sas