Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Un'ąteru mortu in sas istradas
S.A. 24 settembre 2016
Su mortu est Mario Urgias, rappresentante de sa Lavazza
Un'ąteru mortu in sas istradas


ITIRI- CANNEDU- Est mortu un'ņmine in s'intzidente istradale de eris a borta de die, in s'istada Itiri- Tątari, in sa localidade "Paulis". S'ņmine est Mario Urgias, 57 annos de s'Alighera, rappresentante de sa Lavazza. in s'intzidente duas veturas si che sunt iscutas pari-pari. Est su mortu nłmeru oto in d'una chida in Sardigna.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2024 Mediatica sas