Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziecagliariPoliticaScuola › S┤Assessora Claudia Firino in Pauli Gerrei
A.B. 14 settembre 2016
Eris mangianu s┤assessora at bisitadu sas iscolas de su Gerrei
S┤Assessora Claudia Firino in Pauli Gerrei


PAULI GERREI- "Inoghe in su Gerrei, duos annos a como est istadu fatu unu sŔberu, pro dÓere unu benidore iscolÓsticu de importu mannu a sos iscolanos: non prus una comuna a sa sola, ma unu territ˛riu aunidu pro sa nÓschida de un'iscola forte. Su sŔberu de minimare sas pluriclasses serbit pro garantire a totus sos iscolanos un'iscola de calidade prus manna". Gasi at nadu eris mangianu s'Assessora Regionale a s'Istrutzione P¨blica Claudia Firino chi at bisitadu sas iscolas de su Gerrei.


In sa foto: s'assessora Claudia Firino.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas