Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroCronacaIncidenti › Intzidente in s┤Istrada Istatale n¨meru 129
A.B. 5 agosto 2016
Intzidente istradale a curtzu de Golothene
Intzidente in s┤Istrada Istatale n¨meru 129


NUGORO- Custu mangianu (chenÓbura) b'at istadu unu intzidente istradale in s'istrada istatale n¨meru 129 a curtzu de Golothene. In s'intzidente intre de una vŔtura e unu furgone sunt adurados fertos sos duos ghýadores.

Una Opel Corsa at tamponadu su Postale de s'Arst e posca at iscutu in subra de unu furgone chi fiat arribande dae s'Ótera ala.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas