Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariPoliticaAmministrazione › Tula: ¨rtima setziada de su Consýgiu Comunale
A.B. 30 aprile 2016
Gi˛bia b'at istada s'¨rtima setziada de su Consýgiu Comunale pro custa legisladura
Tula: ¨rtima setziada de su Consýgiu Comunale


TULA (SS)- At Ópidu logu gi˛bia s'¨rtima setziada de su Consýgiu Comunale de Tula, ghýadu dae su sýndigu Andria Becca, in custa legisladura. Aprovadu su bilantzu pro s'annu 2016 e cussu de previsione pro sos annos 2016-2018.
Su Comune de Tula si ch'est cunfirmadu su Comune cun sos tributos minores de tota s'ItÓlia.


In sa foto: su sýndigu Andria Becca.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas