Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › olbia
Olbia
30/10/2014
Sunt belle baranta sos rinvios a giudýtziu pedidos dae su p¨blicu ministeru Roberta Guido pro sos propietÓrios de carchi imm˛bile in su tzentru de s'inchesta pro abusos edilýtzios
26/10/2014
S'est presentadu a su sŔgiu comente un'eletore normale e at isseberadu su segretÓriu nou. LÓstima chi siamus faeddende de su coordinadore regionale de Fortza ItÓlia
17/9/2014
Est mortu forsis pro curpa de unu "shock" anafilÓticu pro sa puntura de un'insetu, unu pensionadu gadduresu assýstidu custu mangianu in s'artu de TŔmpiu
18/6/2014
"Amus a Ŕssere in terranoa pro sustŔnnere unu progetu de importu pro su benidore de su territ˛riu" at decraradu su cussigieri regionale de Forza Italia Giosepe Fasolino
25/4/2014
Dae su 26 de abrile Terranoa at a tŔnnere una Cummissione Ispetziale pro su chi pertocat sos dannos cajonados dae s'alluvione de su mese de santandria coladu
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas