Tatari.it
Noas    Vìdeu   
Tatari.itnotizieolbiaCronacaCronaca › Puntu dae una bespe, morit in Tèmpiu un'òmine de 67 annos
S.A. 17 settembre 2014
Est mortu forsis pro curpa de unu "shock" anafilàticu pro sa puntura de un'insetu, unu pensionadu gadduresu assìstidu custu mangianu in s'artu de Tèmpiu
Puntu dae una bespe, morit in Tèmpiu un'òmine de 67 annos


Tèmpiu- Est mortu un'òmine de 67 annos in Tèmpiu forsis pro curpa de unu "shock" anafilàticu pro sa puntura de un'insetu. S'òmine est istadu puntu in sa domo sua de campagna, in sa localidade de Para Pinta.

S'allarme a su 118 est istadu dadu a ora de sas 8 de custu mangianu. Non est servidu a nudda cada tentativu de su personale sanitàriu de lu torrare in èssere.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsàbile linguìstico: Mario Sanna
© 2000-2024 Mediatica sas