Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › cultura
Cultura
30/9/2016
Sas dimandas cherent presentadas intre de su 24 de santugaine
24/9/2016
S'autora s'aligheresa at a Ŕssere presente domýniga in s'add˛viu in s'Auditorium de su Museu de su Cost¨mene de N¨goro
15/9/2016
Dae su 16 a su 18 festa manna in Putu Santu Nigola. SÓpadu cuntzertu de sos Istentales
14/9/2016
Dae oe in TÓtari 11 migia pitzinnos sunt torrados a iscola
14/9/2016
Su movimentu linguýsticu movet dae sa democratzia digitale
29/8/2016
Cras in N¨goro a sas 19.30
20/8/2016
At a Ŕssere proiettadu oe su film ôEra dĺestateö su film de Fiorella Infascelli, cun Beppe Fiorello, Massimo Popolizio e Valeria Solarino chi ammentat sas dies passadas in sĺAsinara dae sos duos magistrados
15/8/2016
Editzione n¨meru ses de sa manifestatzione medievale in Boruta
27/7/2016
Presentada de su romanzu de su binchidore de su prŔmiu "Campiello"
25/7/2016
Su primu Master at a Ŕssere fatu dae sas universidades sardas in Casteddu fintzas a su mese de martzu 2017
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2023 Mediatica sas