Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieportotorresCulturaManifestazioni › Festa in Putu Santu Nigola
M.P. 15 settembre 2016
Dae su 16 a su 18 festa manna in Putu Santu Nigola. SÓpadu cuntzertu de sos Istentales
Festa in Putu Santu Nigola


ISTINTINU (SS)- Festa mannu pro su patronu in Putu Santu Nigola: chenÓbura 16 sagra de s'arbeghe e musica cun Antonello Pinna, sÓbadu torneu de fubalu a chimbe e dae sas 21.30, cuntzertu de sos Istentales. Domýniga a borta de die protzessione.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas