Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotizie › calcio
Calcio
12/3/2015
Prus de 200 pitzinnos de sas iscolas elementares e mčdias de su de Noe Tzģrculos de carrera de Bņttego, in su bighinadu de Late Durche de Tątari, ant collidu sos giogadores
8/1/2015
Domģniga s'11 de ghennąrgiu, dae sas 9,30 a sas 5 de borta de die est istituidu su divietu de firmada in ambas alas de carrera de Romita e carrera de Casu. Dae mesudie est prevģdidu chi tanchent su trąficu
14/6/2014
Est in programma pro mčrcuris a mangianu sa cunferčntzia istampa pro presentare unu sugetu nou chi at a fąghere parte de sa galąssia Torres
14/6/2014
Su Master at a čssere su 4, 5 e 6 de trģulas e at čssere fatu pro allenadores de fłbalu pro giņvanos. Ant a partetzipare Horst Wein e Marcello Nardini
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2023 Mediatica sas