Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotiziealgheroSportAutomobilismo › Rally, sa Regione fināntziat 900 mėgia čuros pro s'Alighera
S.A. 17 marzo 2015
L'at detzisu s'ātera die sa Giunta a pustis de sa proposta de s'assessore de su Turismu, Frantziscu Morandi, chi at pretzisadu chi no ant a čssere superados sos 900 mėgia čuros erogados pro s'ųrtima editzione
Rally, sa Regione fināntziat 900 mėgia čuros pro s'Alighera


S'Alighera - Sa Regione Sardigna at cunfirmadu su contributu finantziāriu pro sa tapa de su Rally Mundiale de automobilismu Itālia - Sardigna 2015. L'at detzisu s'ātera die sa Giunta a pustis de sa proposta de s'assessore de su Turismu, Frantziscu Morandi, chi at pretzisadu chi no ant a čssere superados 900 mėgia čuros erogados pro s'ųrtima editzione.
A sa fine paret chi apat bintu s'assignatzione direta, mancari chi in sas ųrtimas chidas su matessi assessore apat ipotizadu sa publicatzione de unu bandu.
A su mancu ocannu sa Riviera de su coraddu podet galu cantare vitōria subra de sa Gaddura chi imbetzes aiat ospitadu sa manifestatzione giai dae su cumintzu in s'ėsula. Su contributu econōmicu e sa cuncurrčntzia intre s'Alighera e Terranoa comente sede de sa manifestatzione sunt istadas a su tzentru de polčmicas polėticas in custas ųrtimas chidas. Isetende su binchidore dae sas pistas, pro como at bintu su Rally.

In sa foto: Frantziscu Morandi, assessore regionale de su Turismu
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2024 Mediatica sas