Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesardegnaTurismoTrasporti › Trenu lestru: totu prontu pro sos colląudos
A.B. 14 febbraio 2015
S'assessore regionale de sos Trasportos Mąssimo Deiana at annuntziadu chi «s'Agentzia natzionale pro sa seguresa ferroviąria at dadu sas autorizatziones definitivas pro s'isvolgimentu de sos colląudos de su trenu lestru»
Trenu lestru: totu prontu pro sos colląudos


Casteddu - «s'Agentzia natzionale pro sa seguresa ferroviąria at dadu sas autorizatziones definitivas pro s'isvolgimentu de sos colląudos de su trenu lestru». L'at naradu sąbadu a mangianu s'assessore regionale de sos Trasportos Mąssimo Deiana durante s'inauguratzione de su tragitu metropolitanu nou Arst Santu Gotardu-Policlģnicu de Monserratu.
«Custa noa rapresentat unu resurtadu de importu, frutu de s'atzione de monitorągiu costante e puntuale de sa Regione», at sutaliniadu Deiana.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2022 Mediatica sas