Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieolbiaCronacaCronaca › TŔmpiu: maridu e mugere agatados mortos in domo issoro
A.B. 13 febbraio 2015
Maria Diana Zanichelli, 85 annos, fiat dae tempus meda in letu pro curpa de una maladia grave, mentres s'˛mine de 90 annos Bastiano Zanichelli paret chi apat Ópidu un'infartu. S'allarme est istadu dadu dae unu parente, chi non los bidiat dae carchi die
TŔmpiu: maridu e mugere agatados mortos in domo issoro


TŔmpiu - Unu parente no aiat noas dae tempus meda e tando, at dadu s'allarme e mutidu deretu sas fortzas de s'˛rdine. Ma cando sos Výgiles de su Fogu e, deretu, sos Carabineris e su personale mŔigu de su 118 sunt arribados in s'apartamentu de Carrera de sa Pineta, in su tzentru de TŔmpiu ma non b'aiat prus nudda de fÓghere. Un'˛mine e una fŔmina de prus de otanta annos sunt mortos in domo issoro.


Foto de archýviu
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas