Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieolbiaCronacaCronaca › Vagabundu morit sofocadu in su sonnu in Terranoa
S.A. 11 dicembre 2014
S'˛mine paret chi siat abarradu sofocadu dae su fumu m˛idu dae unu fogu chi aiat allutu pro si caentare
Vagabundu morit sofocadu in su sonnu in Terranoa


Terranoa - Unu vagabundu de 49 annos l'ant agatadu mortu custu mangianu in Terranoa. S'˛mine est abarradu sofocadu dae su fumu de unu fogu chi aiat allutu pro si caentare.

Sas frammas ant allutu su mantalassu chi bi fiat in s'aposentu in intro de un'apartamentu b˛idu. S'˛mine de 49 annos est originÓriu de Carb˛nia a dae medas annos istaiat in sa capitale gadduresa.
S'˛mine paret chi siat istadu inghiriadu dae su fumu in su sonnu in intro de s'aposentu. Sos pompieris ant mortu su fogu in antis chi s'esseret ispainadu in Óteras domos.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas