Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroAmbienteAmbiente › In N¨goro una foto cun su telefoneddu a sa luna
S.A. 3 agosto 2014
Una serada de astronomia cun su týtulu "Guarda che luna" - Sa luna prus manna de s'annu. S'apuntamentu est pro gi˛via su 7 de austu in su terratzu de sa biblioteca S. Satta
In N¨goro una foto cun su telefoneddu a sa luna


N¨goro - S'Ass˛tziu astron˛micu Nugoresu, paris cun su Cuns˛rtziu pro sa letura p¨blica "S. Satta", proponet una serada de astronomia cun su týtulu "Guarda che luna" - Sa luna prus manna de s'annu, mirada de sa luna e de Saturnu intre mitos e siŔntzia. Durante sa manifestatzione s'at a p˛dere fotografare sa luna cun sos tlefoneddos ismartphone trÓmite su telesc˛piu. S'apuntamentu est pro gi˛via su 7 de austu dae sas 8 de sero a sas 11 in su terratzu de sa biblioteca S. satta in pratza de Asproni in N¨goro. Pro Óere prus informatziones tocat de iscrýere a s'indiritzu de posta eletr˛nica: aanuorese@tiscali.it o telefonare a su n¨meru 360-962574.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas