Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Fogu in s“intrada de s“Alighera
S.A. 6 settembre 2016
Fogu in sa localidade La Rucchetta
Fogu in s“intrada de s“Alighera


S'ALIGHERA/L'ALGUER- Unu intzčndiu est istadu postu custu borta de die de oe in s'Alighera, a curtzu de s'istagnu de su Calich. Sunt intervčnnidos sos vigiles de su fogu e su Corpu Forestale.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2020 Mediatica sas