Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotiziesassariPoliticaScuola › Iscola mantesa in Usini e Uri
A.B. 2 settembre 2016
S'Ufģtziu Iscoląsticu Regionale at comunicadu chi s'istitutu Deledda non tancat
Iscola mantesa in Usini e Uri


USINI (SS)- S'Ufģtziu Iscoląsticu Regionale at comunicadu chi s'istitutu cumprensivu "Grazia Deledda" de Usini e Uri at adurare in s'elencu de sas istututziones iscolasticas normales. S'Istitutu at a čssere guvernadu dae unu dirigente- reggente.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2024 Mediatica sas