Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziealgheroAmbienteInfanzia › Progetu educativu "Pronti ...Via!" in Monteleone
S.A. 29 luglio 2016
Progetu de sa Cooperativa Sociale CTR Esperienze Onlus
Progetu educativu "Pronti ...Via!" in Monteleone


MONTELEONE ROCCADORIA- SÓpadu 23 de trýulas sos pitzinnos ant partetzipadu a su progetu "Pronti...Via!" cun d'una die passada in sa bidda de Monteleone Roccadoria pro fÓghere isport, cultura e ispÓssiu. Su progetu chi est istadu ativadu comente servýtziu nou de su tzentru de riabilitatzione globale de sa coop. sotziale CTR Esperience Onlus cun sede in s'Alighera, in sos cuntestos de s'ambiente in ube sos pitzinnos podent isperimentare sos proprios sensos e fÓghere esperientzias novas.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2021 Mediatica sas