Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieoristanoPoliticaServizi › Aristanis: Abbanoa aberit unu isportellu in sa domo comunale
A.B. 27 luglio 2016
Naschit unu puntu de informatzione pro sas praticas de sos tzitadinos
Aristanis: Abbanoa aberit unu isportellu in sa domo comunale


ARISTANIS- Abbanoa aberit unu isportellu pro agiudare sos tzitadinos - utentes de s'ente pro su servýtziu idricu in sas praticas burocraticas de Abbanoa. S'isportellu at a essere abertu in su Palatu de sos Padres Iscolopos, sede de sa domo comunale de su comunu de Aristanis.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas