Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroPoliticaRegione › Opportunidade de isvýlupu pro su territ˛riu Nugoresu
A.B. 15 luglio 2016
Pianu istraordinÓriu
Opportunidade de isvýlupu pro su territ˛riu Nugoresu


NUGORO- Unu pianu istraordinÓriu pro sos territ˛rios de sa provýntzia de N¨goro est istadu ammaniadu dae sa Regione, da sa Provýntzia e dae sas Comunas e privados. Su pianu est istadu sutaiscritu in N¨goro dae su presidente de sa Giunta Francesco Pigliaru, dae s'amministradore istraordinÓriu Alessandra Pistis e dae sos presidentes de sas Uniones de sas Comunas e dae sos partner s˛tziu-economicos de su territ˛riu.In sa foto: unu momentu de sa riunione
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas