Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieportotorresPoliticaAmbiente › Sa Regione de acordu pro s'impiantu e˛licu in Purtu Turre
Mariangela Pala 22 giugno 2016
Sa Giunta Regionale at aprovadu s'interventu pro fÓghere unu impiantu de produida de s'enŔrgia eolica a sa Syndial in Portu Turre
Sa Regione de acordu pro s'impiantu e˛licu in Purtu Turre


PORTU TURRES/POSTDORRA- Sa Giunta Regionale at dadu parere positivu, a conditzione chi bi siat sas cunditziones de compatibilidade ambientale, pro fÓghere p˛nnere unu impiantu pro sa prod¨ida de s'enŔrgia e˛lica in ambitu agricolu a Syndial. In sas dies passadas, fintzas su Consýgiu Comunale de Portu Turre, aiat dadu d'aprovu in subra de sas autoritzatziones lassadas dae banda de sa Regione Sardigna.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas