Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieoristanoCronacaSicurezza › Aristanis: esertzitazione de sa Guardia Costiera
A.B. 16 giugno 2016
Custu mangianu in sa banchina de su portu industriale
Aristanis: esertzitazione de sa Guardia Costiera


ARISTANIS- Custu mangianu (gi˛bia), esertzitazione antintzŔndiu de sa Guardia Costiera in su portu industriale de Aristanis.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2023 Mediatica sas