Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotiziesassariCronacaCronaca › Chirca de si che m˛rrere in su carcere de Bancali
A.B. 16 giugno 2016
Su gi˛vanu in sas dies passadas aiat iscutu sa fŔmina sua
Chirca de si che m˛rrere in su carcere de Bancali


TATTARI- At chircadu de si che m˛rrere, cun d'unu lentolu a su trugu, su gi˛vanu de 19 annos chi aiat iscutu in sas dies passadas sa fŔmina sua. Est istadu salvadu dae un'agente.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas