Tatari.it
Noas    Vėdeu   
Tatari.itnotizieportotorresCulturaLibri › Presentada de su libru de Marco Vichi in Portu Turre/Postdhorra
Mariangela Pala 3 giugno 2016
Cras, sāpadu 4 de lāmpadas a sas 7 de sero in sa libreria Koinč
Presentada de su libru de Marco Vichi in Portu Turre/Postdhorra


PORTU TURRE/POSTDHORRA- Sighi cun sa presentada de su traballu literāriu de Marco Vichi, in s'āmbitu de bator editziones de Éntula, su festival literāriu organizadu dae s'assōtziu Liberos. Su romanzu "Il Console", est ambientadu in sa Roma antiga, e at a čssere presentadu cras, sāpadu 4 de lāmpadas a sas oras 7 de sero in Portu Turres in sa libreria Koinč, in su cursu de Vitōriu Emanuele 25.

<
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsābile linguėstico: Mario Sanna
Š 2000-2024 Mediatica sas