Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieolbiaCronacaArresti › Briga in familia: un'arrestadu
Red 29 maggio 2016
Babu e fýgiu si che iscudent in Portu Cuadu
Briga in familia: un'arrestadu


TERRANOA- Eris note, in Portu Cuadu, una pattuglia de sos carabineris est intervŔnnida cramata dae su 112, ca babu e fýgiu si che fiant iscudende a pustis de una briga.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas