Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizienuoroCronacaCronaca › Intzidente a curtzu de Sindia: mortu Giuanne Biccai s'ex vitzesýndigu de Macumere
A.B. 26 maggio 2016
Mortu Giuanne Biccai, 57 anni veterinÓriu esponente de "Unidos"
Intzidente a curtzu de Sindia: mortu Giuanne Biccai s'ex vitzesýndigu de Macumere


SINDIA (NU)- Custu mangianu est mortu in unu intzidente istradale a curtzu de Sindia in s'istrada istatale pro Bosa, est mortu Giuanne Biccai, veterinÓriu ex vitzesýndigu e assessore a sa Cultura de su Comune de Macumere. Sa vŔtura de Biccai, at iscutu a unu pilone de unu passÓgiu a livellu de sas ferr˛vias de sa Sardigna e posca et bolada in d'unu cungiadu.
Giuanne Biccai, nÓschidu in Sindia, teniat 57 annos, teniat un'ist¨diu in Bosa, fiat istadu vitzesýndigu e assessore de su Comune de Macumere, mentras como fiat consýgeri comunale de sa maj˛ria e fiat de su partidu "Unidos".
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas