Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizieportotorresPoliticaSicurezza › PURTU TURRE- POSTDORRA: Su Consýgiu aprovat su Pranu de Protetzione Tzivile
Mariangela Pala 18 maggio 2016
S┤Amministratzione at aprovadu su pranu cun votatzione unanime
PURTU TURRE- POSTDORRA: Su Consýgiu aprovat su Pranu de Protetzione Tzivile


PORTU TURRE/POSTDORRA- Su comune de Portu Turre at aprovadu su Pranu de sa Protetzione Tzivile. Su Pranu est istadu aprovadu cun votu unanime dae su Consýgiu Comunale. Su provedimentu est istadu illustrada dae s'architetu Piero Capello e dae su cumandandante de sa politzia locale Katia Onida.
Commenti
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2023 Mediatica sas