Tatari.it
Noas    Vģdeu   
Tatari.itnotizie › scuola
Scuola
29/8/2014
Sa Giunta Regionale at sanadu su pianu de dimensionamentu pro sa comuna de Biddacidru e at aproadu s’ativatzione de su Litzeu Sientģficu cun indiritzu isportivu pro sa provģntzia de Tątari, in su Cunvitu natzionale Canopoleno
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
Responsąbile linguģstico: Mario Sanna
© 2000-2024 Mediatica sas