Tatari.it
Noas    Výdeu   
Tatari.itnotizie › sardegna
Sardegna
17/12/2016
Sa Politzia at arrestadu chimbe ˛mines in sa zona de Aristanis
12/12/2016
Arribant cras a Casteddu
12/12/2016
Su tribunale de Casteddu at cundennadu "Gratzianeddu"
10/12/2016
Sa sotziedade chirca de si che sanare.
9/12/2016
Un ˛mine de 47 annos
10/12/2016
In s'istÓdiu Sant'Elia
9/12/2016
"Le pietre di Nur", presentada in Portu Turre
6/12/2016
Su giòvanu nàschidu in Russia, si ch┤est mortu in sa presone de Uta
5/12/2016
Domýniga sero in sa carrera de Bayle in Casteddu
3/12/2016
Sa Guardia de Finantza depet seletzionare vinti tenentes
Regione Sardegna
Progetu finantziadu dae Fondazione di Sardegna
ResponsÓbile linguýstico: Mario Sanna
ę 2000-2024 Mediatica sas